Sułtanowi, co sułtańskie? Religia a polityka w klasycznym islamie

Zerwanie z klasycznym islamskim konsensem w sprawie polityki jest jednym z głównych punktów odróżniających islam jako religię od ruchu ochrzczonego mianem islamizmu. A przestrzeń polityczna, która nie ma oparcia bezpośrednio w religii, jest przecież w klasycznej islamskiej koncepcji państwa dość rozległa.