Spóźniona polskość

Wystawa w warszawskim CSW posługuje się terminem późnej polskości sformułowanym przez Tomasza Kozaka. Prezentowane na niej prace pokazują jednak dobitnie, że mamy do czynienia raczej z polskością spóźnioną.