Bp Ryś: Społeczny problem Kościoła

Dużo jest w polskim Kościele inicjatyw charytatywnych. Boję się jednak, że nie mamy odpowiedzi na wszystkie problemy społeczne, które spadły na nas po 1989 roku.