Sakrament chrześcijańskiej (nie)dojrzałości

Bolączki i niedostatki przygotowania kandydatów do bierzmowania zdają się jak w soczewce skupiać wszystkie wady duszpasterstwa młodzieży.