Romanowski: Wciąż jesteśmy niekompletni

W szkole odkryliśmy zdjęcia wykonane na początku XX wieku, opatrzone pieczątkami fotograficznych atelier z różnych miast: Elbing, Düsseldorf, Königsberg. Skąd te zdjęcia znalazły się w małej żuławskiej wsi?