Rodzina po powrocie z Watykanu

Tematyka synodu skupia jak w soczewce ogrom kwestii z pogranicza społeczno–teologicznego. Rodzina stanowi most łączący zagadnienia tak różne jak ekologia, migracje, wykluczenie społeczne czy wszelkie zmiany obyczajowe. W niezwykle naturalny sposób do rodzinnych zaliczono również kwestie dotyczące osób niezamężnych czy statusu kobiet i feminizmu. Jaki obraz dzisiejszego świata wyłania się z tak wielowątkowo utkanego dokumentu „Final Relatio”, uchwalonego przez członków XIV Zwyczajnego Zgromadzenia Biskupów?