Reprywatyzacja – jakiej ustawy potrzebujemy?

Ostatnie lata to czas dzikiej reprywatyzacji, która najmocniej dotykała lokatorów. Mieliśmy podpalane kamienice, niszczenie mienia. Ważnym wyzwaniem jest przymuszenie władz samorządowych, żeby ratowały dobro publiczne.