Radzik: Państwo nie wszystkich traktuje podmiotowo

Wśród urzędników bardzo częste jest niestety przeświadczenie, że osoba niepełnoletnia nie może występować sama w żadnej sprawie. Nie wynika to z litery ani ducha prawa.