Przetrwamy wyłącznie jako uniwersytet

Uniwersytet jest zawieszony między różnymi obietnicami, ideałami, strategiami i celami, a obecnie mówi się przede wszystkim o braku instytucji i mechanizmów wspierających jego funkcjonowanie.