Przedmioty i ich ludzie? „Nakarmić kamień” Bronki Nowickiej

Poetyckie fragmenty pomieszczone w debiucie Bronki Nowickiej układają się w całość spójną, choć raczej nierówną. Poza utworami prawdziwie nowatorskimi, wręcz fascynująco oddającymi specyficzne doświadczenie dziecięcości, wiele jest niestety fragmentów zwyczajnie przeciętnych.