Prorokinie, apostołki, bojowniczki

Kobiety pełniły w pierwotnym Kościele niemal wszystkie funkcje i urzędy, w tym również te związane z kierownictwem duchowym. Było to możliwe dzięki postulowanej przez pierwszych chrześcijan charyzmatycznej równości: jeden chrzest czyni ze wszystkich wierzących – zarówno kobiet, jak i mężczyzn – członków Mistycznego Ciała Chrystusa.