Prawica + wolność = samochód?

Zbyt często urzędnicy i policjanci przejmują punkt widzenia kierowców. A to tylko jedna z wielu perspektyw, które należy brać pod uwagę w złożonej problematyce, jaką jest organizacja transportu w mieście i poza nim.