Po gorszej stronie życia. O „Wykluczonych” Artura Domosławskiego

Powinniśmy zrozumieć, że my też się na stronach tej książki pojawiamy. Choć Domosławski pisze o mieszkańcach Brazylii, Kenii, Pakistanu i innych państw globalnego Południa, to nietrudno dostrzec kraje Północy w tle każdego wątku. Jednak przedstawiciele państw wysoko rozwiniętych bynajmniej nie pojawiają się tam jako bojownicy o prawa człowieka, pomoc rozwojową czy poszanowanie mniejszości.