„Piece też wyremontować, bo zima nadchodzi”. O niektórych podobieństwach antysemityzmu i islamofobii

„Islamofobia uzupełniła antysemityzm jako typ ksenofobii rozpowszechniony w społeczeństwie” – stwierdził niedawno Rafał Pankowski. Co łączy te dwa rodzaje uprzedzeń?