Pędziwiatr: Jest wielu Jacków Międlarów w polskich seminariach

Najwyższy czas, żeby coś zmienić w sposobie edukowania kleryków. Przede wszystkim starać się ich lepiej przygotować do tego spotkania z innością, żeby wykształcić w nich choćby rudymentarną poprawność polityczną, która jest niezbędna do funkcjonowania w zróżnicowanym świecie.