Paryski szczyt – klimat i sumienie

Aby nie dopuścić do trwałych negatywnych skutków globalnego ocieplenia, w ciągu kilkunastu lat musimy zupełnie zmienić nasze podejście do wykorzystywania dóbr materialnych. Musimy rozbudzić sumienia i troskę o ziemię. Musimy, zgodnie z apelem papieża, dokonać ekologicznego nawrócenia.