Oświadczenie w sprawie kampanii „Przekażmy sobie znak pokoju”

Trudno nam zgodzić się z tymi, którzy widzą w omawianej kampanii przede wszystkim znak podziału. Sądzimy, że jedność polegająca na uczynieniu pewnej grupy chrześcijan niewidzialnymi i niesłyszalnymi jest jednością fikcyjną. Wyrażana przez chrześcijan LGBT gotowość do trwania w Kościele, który nie przeciwdziała tendencjom do wypychania ich na margines wspólnoty, może służyć nam wszystkim za przykład wytrwałości w wierze.