Ortodoksja społeczna

Katolewica chętnie czerpie ze współczesnego chrześcijaństwa. Czy nie mogłaby jednak sięgać głębiej?