Organizacja wspólnego dobra: Kooperatywa Wawelska

Obok ekonomii opartej na absolutnym dążeniu do zysku i gloryfikacji jednostkowego interesu i własności, istnieje coraz silniejsza i coraz bardziej dojrzała ekonomia równoległa – ekonomia dobra wspólnego i realizujące ją organizacje