Ofiara reprywatyzacji. Historia Jolanty Brzeskiej

Odzyskiwanie kamienic stało się świetnym biznesem, pozwalającym przy niemal zerowych nakładach odzyskiwać budynki warte miliony. Pojawili się ludzie wyspecjalizowani w wyszukiwaniu dawnych właścicieli i skupowaniu roszczeń.