O Śląsku bez Ślązaków

Ekspozycje muzealne powinny interesować nas nie tylko jako źródła wiedzy o przeszłości, ale przede wszystkim jako elementy skomplikowanego systemu politycznych odniesień uwikłane w dyskursy władzy i narodowe interpretacje. Szczególnie ciekawy w tym kontekście wydaje się przykład Muzeum Śląskiego – instytucji na swoistym pograniczu historii regionalnej i narodowej.