227
dwutygodnik internetowy
18.06.2018
magazyn papierowy


O nas

„Kontakt” to papierowy magazyn i internetowy dwutygodnik katolewicy społecznej. Łączymy lewicową wrażliwość na problemy wielowymiarowego ubóstwa i wykluczenia społecznego – w skali zarówno lokalnej, jak i pozaeuropejskiej – z inspiracjami płynącymi z nauki społecznej Kościoła, tradycji chrześcijaństwa ubogiego i zaangażowanego społecznie oraz teologii wyzwolenia.

Piszemy o reprodukowaniu biedy, nierównościach społecznych, prekaryzacji pracy, bezrobociu, bezdomności, wykluczeniu edukacyjnym i grodzeniu dóbr wspólnych, czerpiąc zarówno z nauczania Kościoła, jak i z nauk społecznych. Wychodząc z tych samych założeń, lansujemy pozytywne modele wspólnot: kreślimy wizję „gorącego” lewicowego patriotyzmu, projektujemy inkluzywną przestrzeń miejską, myślimy o nowej geografii Kościoła.

Zależy nam nie tylko o przemianie indywidualnych postaw, ale i na przebudowie struktur. Naszymi świętymi są Dorothy Day i Dorothy Stang, Hélder Câmara i Oscar Romero, Józef Wrzesiński i Jan Zieja.

Ludziom Kościoła przypominamy o tym, że zbawienie zaczyna się już tutaj, na ziemi. Ludziom lewicy – o tym, że na ziemi się ono nie kończy. Sądzimy, że lewicowość i prawicowość to konstrukty zbudowane na motywach wybranych wątków tradycji chrześcijańskiej, w jakimś sensie ją wyjaławiające. Jeśli jednak upieramy się przy swojej katolewicowej tożsamości, to dlatego, że uważamy, że społeczny wymiar nauczania i praktyki duszpasterskiej polskiego Kościoła został w znacznym stopniu zagubiony, ustępując miejsca formowaniu indywidualnej lub wręcz indywidualistycznej pobożności.

Przygotowujemy kolejne numery magazynu i kolejne odsłony dwutygodnika, organizujemy debaty i wydarzenia kulturalne, obejmujemy patronaty medialne nad książkami i kampaniami społecznymi, publikujemy na łamach mediów niszowych i na łamach mediów głównego nurtu. Na naszych własnych łamach pamiętamy o zaangażowanej społecznie kulturze (bez promocyjnej zadyszki), o problematyce pozaeuropejskiej (bez turystycznego żargonu) i o budujących polską tożsamość regionalizmach (bez wielkomiejskiej zaściankowości).

Dbamy o artystyczny wymiar naszego przedsięwzięcia, uważając grafików i ilustratorów za współtwórców „Kontaktu”, a nie naszych podwykonawców. Ich prace nieraz pełniej wyrażają to, co chcielibyśmy powiedzieć, niż nasze teksty. Czujemy się przede wszystkim nie tyle redakcją, ile środowiskiem, zachęcamy więc do czytania „Kontaktu”, wspierania go i podejmowania z nim współpracy.

Kontakt

Wydawcą „Kontaktu” jest:

Klub Inteligencji Katolickiej
Freta 20/24A
00-227 Warszawa

e-mail: redakcja@kik.waw.pl

facebook: www.facebook.com/magazynkontakt

Redakcja

Magazyn papierowy:

redaktor naczelny: Misza Tomaszewski (misza.tomaszewski@gmail.com)

zastępca: Cyryl Skibiński (cyryl.skibinski@gmail.com)

sekretarz redakcji: Zosia Mironiuk (zosia.mironiuk@gmail.com)

zespół redakcyjny: Ala Budzyńska, Paweł Cywiński, Ignacy Dudkiewicz, Tomek Kaczor, Katarzyna Kucharska-Hornung, Kamil Lipiński, Mateusz Luft, Jan Mencwel, Maciek Onyszkiewicz, Joanna Sawicka, Konstancja Święcicka, Ignacy Święcicki, Jan Wiśniewski, Stanisław Zakroczymski, Jarosław Ziółkowski

projekt graficzny: Urszula Woźniak (urszulawozniak.com)

skład i łamanie: Rafał Kucharczuk (zuwiu.toxic.pl), Zosia Mironiuk

 

Działy:

katolew: Misza Tomaszewski (misza.tomaszewski@gmail.com)

krajoznawczy: Tomek Kaczor (t_kaczor@poczta.onet.pl)

kultura: Katarzyna Kucharska-Hornung (k.kucharska@gmail.com)

obywatel: Konstancja Święcicka (swiecicka.konstancja@gmail.com), Ignacy Święcicki (ignacy.swiecicki@gmail.com)

poza europą: Paweł Cywiński (pawel.cywinski@gmail.com)

wiara: Ignacy Dudkiewicz (ignacydudkiewicz@gmail.com)

zmienna/zmiennik: Mateusz Luft (mateuszluft@gmail.com)

 

Dwutygodnik internetowy:

szefowie redakcji magazynkontakt.pl: Ala Budzyńska (alabudz@op.pl), Szymon Rębowski (szympekr@gmail.com)

sekretarz redakcji: Ida Nowak (idajoanna@gmail.com)

redakcja: Ala Budzyńska, Andrzej Dębowski, Anna Dobrowolska, Hanna Frejlak, Wanda Kaczor, Stanisław Krawczyk, Ida Nowak, Paulina Olivier, Szymon Rębowski, Maria Rościszewska, Jakub Szymik

Autorzy