252
dwutygodnik internetowy
09.09.2019
magazyn papierowy


O nas

„Kontakt” to papierowy magazyn i internetowy dwutygodnik katolewicy społecznej. Łączymy lewicową wrażliwość na problemy wielowymiarowego ubóstwa i wykluczenia społecznego – w skali zarówno lokalnej, jak i pozaeuropejskiej – z inspiracjami płynącymi z nauki społecznej Kościoła, tradycji chrześcijaństwa ubogiego i zaangażowanego społecznie oraz teologii wyzwolenia.

Piszemy o reprodukowaniu biedy, nierównościach społecznych, prekaryzacji pracy, bezrobociu, bezdomności, wykluczeniu edukacyjnym i grodzeniu dóbr wspólnych, czerpiąc zarówno z nauczania Kościoła, jak i z nauk społecznych. Wychodząc z tych samych założeń, lansujemy pozytywne modele wspólnot: kreślimy wizję „gorącego” lewicowego patriotyzmu, projektujemy inkluzywną przestrzeń miejską, myślimy o nowej geografii Kościoła.

Zależy nam nie tylko o przemianie indywidualnych postaw, ale i na przebudowie struktur. Naszymi świętymi są Dorothy Day i Dorothy Stang, Hélder Câmara i Oscar Romero, Józef Wrzesiński i Jan Zieja.

Ludziom Kościoła przypominamy o tym, że zbawienie zaczyna się już tutaj, na ziemi. Ludziom lewicy – o tym, że na ziemi się ono nie kończy. Sądzimy, że lewicowość i prawicowość to konstrukty zbudowane na motywach wybranych wątków tradycji chrześcijańskiej, w jakimś sensie ją wyjaławiające. Jeśli jednak upieramy się przy swojej katolewicowej tożsamości, to dlatego, że uważamy, że społeczny wymiar nauczania i praktyki duszpasterskiej polskiego Kościoła został w znacznym stopniu zagubiony, ustępując miejsca formowaniu indywidualnej lub wręcz indywidualistycznej pobożności.

Przygotowujemy kolejne numery magazynu i kolejne odsłony dwutygodnika, organizujemy debaty i wydarzenia kulturalne, obejmujemy patronaty medialne nad książkami i kampaniami społecznymi, publikujemy na łamach mediów niszowych i na łamach mediów głównego nurtu. Na naszych własnych łamach pamiętamy o zaangażowanej społecznie kulturze (bez promocyjnej zadyszki), o problematyce pozaeuropejskiej (bez turystycznego żargonu) i o budujących polską tożsamość regionalizmach (bez wielkomiejskiej zaściankowości).

Dbamy o artystyczny wymiar naszego przedsięwzięcia, uważając grafików i ilustratorów za współtwórców „Kontaktu”, a nie naszych podwykonawców. Ich prace nieraz pełniej wyrażają to, co chcielibyśmy powiedzieć, niż nasze teksty. Czujemy się przede wszystkim nie tyle redakcją, ile środowiskiem, zachęcamy więc do czytania „Kontaktu”, wspierania go i podejmowania z nim współpracy.

Kontakt

Wydawcą Magazynu Kontakt jest:

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24A
00-227 Warszawa

Poglądy wyrażane przez autorki i autorów tekstów nie są tożsame z poglądami wydawcy.

e-mail: redakcja@kik.waw.pl

facebook: www.facebook.com/magazynkontakt

Redakcja

Zespół redakcyjny:

redaktor naczelny: Ignacy Dudkiewicz (ignacydudkiewicz@gmail.com)

zastępcy: Wanda Kaczor (wanda.kaczor@gmail.com), Szymon Rębowski (szympekr@gmail.com)

sekretarz redakcji: Jakub Niewiadomski (kontakt.sekretarz@gmail.com)

redaktor magazynkontakt.pl: Szymon Rębowski (szympekr@gmail.com)

zespół redakcyjny: Paweł Cywiński, Andrzej Dębowski, Anna Dobrowolska, Ignacy Dudkiewicz, Hanna Frejlak, Tomek Kaczor, Wanda Kaczor, Stanisław Krawczyk, Kamil Lipiński, Mateusz Luft, Jan Mencwel, Ida Nowak, Paulina Olivier, Maciek Onyszkiewicz, Maciek Papierski, Maria Rościszewska, Joanna Sawicka, Cyryl Skibiński, Misza Tomaszewski, Hubert Walczyński, Jan Wiśniewski, Stanisław Zakroczymski, Konstancja Ziółkowska, Jarosław Ziółkowski

projekt graficzny: Urszula Woźniak (urszulawozniak.com)

skład i łamanie: Rafał Kucharczuk (zuwiu.toxic.pl), Zosia Mironiuk (zosia.mironiuk@gmail.com)

 

Działy:

katolew: Misza Tomaszewski (misza.tomaszewski@gmail.com)

krajoznawczy: Tomek Kaczor (pantomekkaczor@gmail.com)

kultura: Wanda Kaczor (wanda.kaczor@gmail.com)

obywatel: Stanisław Krawczyk (krawczykstanislaw@gmail.com)

poza europą: Hanna Frejlak (hanna.frejlak@gmail.com)

wiara: Ignacy Dudkiewicz (ignacydudkiewicz@gmail.com)

zmienna/zmiennik: Mateusz Luft (mateuszluft@gmail.com)

 

Stale współpracują:

autorzy/autorki: Rafał Bakalarczyk, Dorota Borodaj, Oscar Cole-Arnal, ks. Andrzej Gałka, Antoni Grześczyk, o. Stanisław Jaromi OFMConv, Jan Jęcz, o. Kasper Kaproń OFM, Karol Kleczka, Katarzyna Kucharska-Hornung, Julia Lis, ks. Grzegorz Michalczyk, Krzysztof Nawratek, Maciej Papierski, Mateusz Piotrowski, Piotr Popiołek, Zuzanna Radzik, Jakub Szymik, Krzysztof Śliwiński, Joanna Święcicka, Ignacy Święcicki, Monika Woźniak, Antoni Zając, Marysia Złonkiewicz

ilustratorzy/ilustratorki: Julia Chibowska, Aleksandra Fabia-Tugal, Stanisław Gajewski, Piotr Karski, Maciej Januszewski, Paula Kaniewska, Rafał Kucharczuk, Anna Libera, Jan Libera, Hanna Mazurkiewicz, Kuba Mazurkiewicz, Olga Micińska, Zofia Różycka, Marek Rybicki, Antek Sieczkowski, Zuzanna Wicha, Zuzanna Wojda

Autorzy