dwutygodnik internetowy
19.09.2016
magazyn papierowy


Kup
egzemplarz
Magazynu
kontakt
z tym
artykułem

Noc Świątyń – gdy drzwi są otwarte

W Warszawie działa wiele wspólnot religijnych, które otwierają swe świątynie podczas corocznej nocy muzeów. Wraz z członkami tych wspólnot doszliśmy do wniosku, że warto zaszczepić tę ideę i otworzyć drzwi świątyń, aby pokazać świat, na co dzień niedostępny dla warszawianek i warszawiaków.

jeden z plakatów ilustrujących wydarzenie

jeden z plakatów ilustrujących wydarzenie

 

17 września odbyła się w Warszawie druga już Noc Świątyń. Tak jak w zeszłym roku, wzbudziła duże zainteresowanie. Tysiące mieszkańców stolicy – a w tym roku po raz pierwszy także i Poznania – odwiedziło kilkanaście świątyń, aby wysłuchać w nich wykładów, uczestniczyć w warsztatach i porozmawiać z członkami przeróżnych wspólnot religijnych. Zwiedzić można było między innymi meczet, synagogę, cerkwie grekokatolickie i prawosławne, kościoły rzymskokatolickie oraz ewangelicko-reformowane, ale też Narodowe Centrum Baha’i, świątynię Buddystów Zen „Bodhidharma”, gurudwarę Sikhów i wiele innych, na co dzień raczej zamkniętych miejsc.

Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” w Falenicy

Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” w Falenicy

 

Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” w Falenicy

Związek Buddystów Zen „Bodhidharma” w Falenicy

 

„Naszym celem jest ukazanie Warszawy jako miasta wielokulturowego, różnorodnego i otwartego, które swe tradycje wielokulturowości kultywuje od kilkuset lat. Uważamy, że w obecnej sytuacji, gdy niechęć do wszelkiej «inności» jest coraz mocniej zauważalna, tego typu inicjatywy mogą pomóc poznać społeczności, do których niektórzy mogą żywić uprzedzenia” – informują organizatorzy na stronie wydarzenia.

Cerkiew Kościoła Grekokatolickiego pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na ulicy Miodowej

Cerkiew Kościoła Grekokatolickiego pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny na ulicy Miodowej

 

Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła przy placu Teatralnym

Kościół Środowisk Twórczych pw. św. Alberta Chmielowskiego i św. Andrzeja Apostoła przy placu Teatralnym

 

Cerkiew Prawosławna pw. św. Marii Magdaleny na Pradze

Cerkiew Prawosławna pw. św. Marii Magdaleny na Pradze

 

Cerkiew Prawosławna pw. św. Marii Magdaleny na Pradze

Cerkiew Prawosławna pw. św. Marii Magdaleny na Pradze

 

Cerkiew Prawosławna pw. św. Marii Magdaleny na Pradze

Cerkiew Prawosławna pw. św. Marii Magdaleny na Pradze

 

„Chcemy, by Noc Świątyń była okazją do odwiedzenia miejsc najważniejszych dla przedstawicieli i przedstawicielek różnych wyznań. Wierzymy, że jest to czas zwiedzania niezwykłych budowli i wyjątkowych miejsc, rozmów z członkami wspólnot religijnych, zadawania pytań i rozwiewania wątpliwości. Jest to również wydarzenie o charakterze kulturalnym, gdyż przedstawiciele różnych wyznań przygotowali dla gości koncerty, prezentacje czy warsztaty”.

Kościół Ewangelicko-Reformowany na Muranowie

Kościół Ewangelicko-Reformowany na Muranowie

 

Kościół Ewangelicko-Reformowany na Muranowie

Kościół Ewangelicko-Reformowany na Muranowie

 

Synagoga im. Małżonków Rywki i Zalmana Nożyków na ulicy Twardej

Synagoga im. Małżonków Rywki i Zalmana Nożyków na ulicy Twardej

 

Synagoga im. Małżonków Rywki i Zalmana Nożyków na ulicy Twardej

Synagoga im. Małżonków Rywki i Zalmana Nożyków na ulicy Twardej

 

Noc Świątyń organizowana jest w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Pokoju oraz Dnia Przeciwko Nietolerancji Religijnej i Islamofobii, ustanowionych przez Zgromadzenie Ogólne ONZ na 21 września. W Warszawie wydarzenie to koordynuje Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy POLIS i kampania Bez Nienawiści.

Centrum Narodowe Wiary Bahá’í na Natolinie

Centrum Narodowe Wiary Bahá’í na Natolinie

 

Gurudwara Singh Sabha w Raszynie

Gurudwara Singh Sabha w Raszynie

 

Gurudwara Singh Sabha w Raszynie

Gurudwara Singh Sabha w Raszynie

 

Parafia Polskokatolicka pw. św. Ducha na Ujazdowie

Parafia Polskokatolicka pw. św. Ducha na Ujazdowie

 

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego na ulicy Siennej

Zbór Kościoła Zielonoświątkowego na ulicy Siennej

 

Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów na ulicy Wolskiej

Parafia Kościoła Starokatolickiego Mariawitów na ulicy Wolskiej

Halina Bortnowska tak pisze o Nocy Świątyń:

„Zanim spojrzę na listę miejsc, które zapraszają na chwilę konfrontacji ze swoim sensem i powołaniem, chcę przypomnieć sobie i innym chrześcijanom, że wszyscy razem jesteśmy powołani, by być żywą świątynią. Jest nią nasza wspólnota, choćby nie miała miejsca spotkań okrytego dachem, zaopatrzonego w drzwi, które można zamknąć albo otworzyć na oścież, bardzo szeroko, gestem zaproszenia. W Noc Świątyń tak się powinny otworzyć przede wszystkim drzwi serc, a na znak tego również bramy przybytków poświęconych Najwyższemu. Żywa świątynia, którą tworzą ludzie w geście „znaku pokoju”, nie powinna być otwarta od godziny do godziny czy na jedną uprzywilejowaną noc.

W Noc Muzeów domy sztuki rezygnują z opłaty za wstęp. Świątynie też nie powinny stawiać warunków, kontrolować wiary, z którą ludzie przekraczają ich bramy. Noc świątyń to noc dialogu”.

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na ulicy Wolskiej

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na ulicy Wolskiej

 

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na ulicy Wolskiej

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na ulicy Wolskiej

 

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na ulicy Wolskiej

Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich na ulicy Wolskiej

 

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie na Ochocie

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie na Ochocie

 

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie na Ochocie

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie na Ochocie

 

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie na Ochocie

Ośrodek Kultury Muzułmańskiej w Warszawie na Ochocie

 

Zdjęcia: Alicja Szulc i Filip Błażejowski