Niepojmowalny Bóg, codzienne życie

Wszystko jawi się nam jako przejaw Tajemnicy i przez to drogowskaz wskazujący ścieżkę. Im dalej idziemy, tym bardziej tajemnicza okazuje się Tajemnica. Tym bardziej jednak też sami się nią stajemy – i dzięki temu znajdujemy miejsce na następny krok.