„Nieczynne od odwołania!”. Koncepcja niewspółmierności w „Piłacie i Jezusie” Giorgio Agambena

Dokonana przez Giorgio Agambena analiza procesu Jezusa jest radykalna. Jedna z jej głównych tez głosi bowiem, że prawdziwy sąd miał miejsce, zanim sam proces się rozpoczął, przez co spotkanie Piłata i Jezusa było bezskuteczne.