Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania. Trzy modele wsparcia pracy kobiet

Próba znalezienia jednej jedynie słusznej odpowiedzi na pytanie o to jak wspierać kobiety w ich aktywności na rynku pracy jest z góry skazana na porażkę. Przyjęcie takiego uniwersalistycznego podejścia oparte jest bowiem na fundamentalnym niezrozumieniu czym jest równouprawnienie.