„Najmilszy, najdroższy, najobrzydliwszy!” Listy Jarosława Iwaszkiewicza do Jerzego Błeszyńskiego

Listy Iwaszkiewicza to dokument tęsknoty pisany ciałem. To również świadectwo ogromnej ceny, którą musiał zapłacić pisarz, próbując wypełnić przykazanie miłości.