Nadzieja ludzi naiwnych

Naiwna byłaby wiara uczniów Jezusa, gdyby rzeczywiście wierzyli w Jego zmartwychwstanie. Naiwna jest też nasza wiara. Naiwna jest nadzieja, że coś się może w świecie zmienić. Naiwna jest miłość w świecie nienawiści, cierpienia, zła, zemsty i płaczu. Ale tylko naiwność ma w tym świecie sens.