Marsz robotów

Nie da się wykształcić zaangażowanego i krytycznie myślącego pokolenia w ramach instytucji totalnej, jaką jest dziś szkoła. Problem nie leży w treści – w tym, w oparciu o jaką podstawę programową uczymy – ale przede wszystkim w formie. W instytucjonalnie uwarunkowanych relacjach władzy i przemocy.