dwutygodnik internetowy
28.11.2016
magazyn papierowy


Kup
egzemplarz
Magazynu
kontakt
z tym
artykułem

Listy Kobiet do Świata

Już 10 grudnia o 19:30 w Kościele MB Jerozolimskiej odbędzie się koncert ,,Listy kobiet do świata”. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy!

plakat wydarzenia „Listy kobiet do świata”

plakat wydarzenia „Listy kobiet do świata”

LISTY KOBIET DO ŚWIATA to projekt muzyczny według koncepcji warszawskiej dyrygentki chóralnej Teresy Gręziak, prezentujący współczesną muzykę chóralną i instrumentalną, napisaną do słów zaczerpniętych z listów bądź inspirowanych listami wybitnych kobiet Kościoła. Jego finałem będzie koncert 10 grudnia 2016 roku o godz. 19:30 w kościele Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich w Warszawie, prezentujący w dużej mierze prawykonania utworów skomponowanych specjalnie na tę okazję przez należące do grona najciekawszych warszawskich artystek związanych z chóralistyką: Zuzannę Falkowską, Annę Głażewską, Teresę Gręziak, Annę Marię Huszczę, Paulinę Kardas, Marzenę Rybak. Ponadto, zostanie zaprezentowane prawykonania utworu laureatki licznych nagród kompozytorskich Aleksandry Chmielewskiej Padre nuestro na kwartet wokalny oraz utworu kompozytorki muzyki filmowej Iriny Bogdanovich inspirowany tekstem Magnificatu. Przygotowany przez Teresę Gręziak zespół projektowy Camerata Terezja wykona też utwór inicjatorki przedsięwzięcia pt. GDZIEKOLWIEK do słów zaczerpniętych z Księgi Rut. Chórowi towarzyszyć będą ciekawe instrumenty: marimba, santuri saksofon, duduk, obój. Pojawi się również komentarz słowny przygotowany przez Zuzannę Flisowską. Całość wzbogacona zostanie o wizualizacje przygotowane przez Kimbę Kerner. Bohaterkami koncertu będą: Hildegarda z Bingen, Klara z Asyżu, Teresa z Lisieux, Edyta Stein, Gianna Beretta Molla, Faustyna Kowalska, Matka Teresa z Kalkuty, Dorothy Day.

Autorka koncepcji, dyrygentka, kompozytorka: TERESA GRĘZIAK

Zespół Camerata Terezja

Saksofon, duduk – SZYMON NIDZWORSKI

Obój – ANTONINA NIDZWORSKA

Marimba- AMBROŻY GOLACHOWSKI

Santuri – Br. DARIUSZ MWJ

Sopran – ANASTAZJA MARUSIAK

Wizualizacje – KIMBA KERNER

Komentarz – ZUZANNA FLISOWSKA

 

Muzyka – IRINA BOGDANOVICH, ALEKSANDRA CHMIELEWSKA, ZUZANNA FALKOWSKA, ANNA GŁAŻEWSKA, TERESA GRĘZIAK, ANNA MARIA HUSZCZA, PAULINA KARDAS, MARZENA RYBAK

 

Organizator: FUNDACJA JERUZALEM URBS BEATA

Projekt współfinansuje m. st. Warszawa

Patronat medialny: Magazyn Kontakt

Program wydarzenia podnosi kwestię ukrytego bogactwa myśli kobiecej różnych czasów. Przedstawicielki różnych epok (Hildegarda z Bingen, Klara z Asyżu, Teresa z Lisieux, Gianna Beretta Molla, Faustyna Kowalska, Edyta Stein, Matka Teresa z Kalkuty, Dorothy Day) przemawiają tu głosem chóru mieszanego, który wyśpiewuje słowa zaczerpnięte z prywatnych listów napisanych w różnorodnych okolicznościach. Od protestu Edyty Stein wobec milczenia w sprawie sytuacji Żydów w Niemczech, poprzez czułe wyznania Gianny Beretty Molli, po rady średniowiecznej mniszki Hildegardy z Bingen i wiele innych przykładów refleksji podejmowanej przez wyjątkowe kobiety. Wszystko to w opracowaniu muzycznym młodych warszawskich kompozytorek o zróżnicowanym języku artystycznym, wykorzystującym różne techniki kompozytorskie i stylistyki. Podnoszący kwestię kobiecą program wydarzenia związany jest silnie z miejscem realizacji projektu. Kościół MWJ – gdzie od ponad 6 lat liturgię sprawują mnisi i mniszki z Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich, dowartościowuje kobiety i ich wkład w budowanie kultury. Istotnym elementem budowania przekazu tego wyjątkowego dzieła jest czynny w nim udział artystów-mężczyzn. W związku z tym utwory napisane z myślą o tym wydarzeniu zostaną wykonane przez chór mieszany o zmiennej liczbie głosów – od 4 do 8. Pojawi się również warstwa instrumentalna: obój, duduk (ormiański instrument dęty), saksofon i marimba. Różnorodność i bogactwo refleksji kobiet o odmiennym statusie, doświadczeniu życiowym, narodowości, zastosowanie w kompozycjach oryginalnych języków (utwory zabrzmią po: łacinie, niemiecku, polsku, włosku, francusku, angielsku), wszystko to sprawi, że wydarzenie pt. „LISTY KOBIET DO ŚWIATA” przemówi do zróżnicowanej publiczności zgromadzonej w kościele Monastycznych Wspólnot Jerozolimskich.

***

Magazyn Kontakt nad wydarzeniem „Listy kobiet do świata” objął patronat medialny. Serdecznie zapraszamy na koncert!