Krwawe awokado – fetyszyzm towarowy nowej klasy średniej

Konsumpcja awokado stała się nieodłącznym elementem stylu życia potrzebnym do zaświadczania o przynależności do szeroko pojętej, rozmytej klasy średniej. Pełni rolę wyznacznika i statusu, i kapitału społecznego. Podlega także procesowi fetyszyzacji, który odbywa się poprzez użycie marketingowych pojęć takich jak „naturalne”, „pełnowartościowe”, „czyste” i „zdrowe”.