dwutygodnik internetowy
09.09.201912.03.2018
magazyn papierowy


Kup
egzemplarz
Magazynu
kontakt
z tym
artykułem

Kontakt 36/2017: Biblia dziesięciolecia

Justyna Barańska Oscar Cole-Arnal – Wojciech Ganczarek – Dariusz Gardocki SJ – Julia Lewandowska – Julia Lis – Filip Lubiński – Jacek Mainardi – Krzysztof Nawratek – Beata Siemieniako – Paweł Smoleński – Arkadiusz Stempin – Marta Titaniec – Magdalena Wolnik – Monika Woźniak – Antoni Zając – Agnieszka Zarzyńska

Numer, który trzymacie Państwo w rękach, został wydany na zakończenie obchodów dziesięciolecia Magazynu „Kontakt”. To dobra okazja, by „powrócić do Słowa” – sięgnąć do tekstów Starego i Nowego Testamentu, które od lat nas inspirowały i które wciąż wydają nam się najważniejsze z punktu widzenia naszej katolewicowej wrażliwości.

Wybierając teksty, staraliśmy się uniknąć zarzutu selektywnego czytania Biblii i skupić się na tych wątkach biblijnej narracji, które w Piśmie Świętym konsekwentnie się powtarzają. Nie chcemy korzystać z Biblii jako ze zbioru cytatów, w których każdy może znaleźć fragmenty uzasadniające jego lub jej poglądy. Próbujemy ją czytać jako spójną opowieść wskazującą drogę do Królestwa Bożego. Zdajemy sobie zarazem sprawę z tego, że osobom osłuchanym z kazaniami w polskich kościołach nasz wybór może nie wydać się oczywisty. Stosunkowo niewiele możemy się dowiedzieć w kościołach o preferencyjnej opcji na rzecz ubogich, o biblijnej ekonomii, o integralnej ekologii czy o feministycznym orędziu Biblii. A szkoda. Jesteśmy przekonani, że wybrane przez nas teksty, choć od stuleci analizowane i komentowane, nie tracą nic ze swojej aktualności i że skierowane są do każdej i do każdego z nas – tu i teraz. Niezmiennie inspirują do krytycznego spojrzenia na rzeczywistość społeczną i motywują do zmiany postawy.

Starając się od wielu lat zwracać uwagę na problemy wykluczenia społecznego, czuliśmy się szczególnie zobowiązani do tego, by w trakcie obchodów dziesięciolecia po raz kolejny poruszyć temat wielowymiarowego ubóstwa. Starając się
dotrzeć do jak najszerszej liczby odbiorców, zdecydowaliśmy się na stworzenie pokoju ucieczki, który tym różnił się od wielu modnych dziś escape roomów, że nie dało się z niego wyjść. Wbrew bezrefleksyjnie powielanym opowieściom, utrzymanym zazwyczaj w poetyce „chcieć to móc”, wyjście z ubóstwa zawsze jest trudne, a często bywa wręcz niemożliwe. Bariery, na jakie natrafiają osoby ubogie – związane z problemami mieszkaniowymi, brakiem dostępu do infrastruktury transportowej, trudnościami na rynku pracy, by wspomnieć tylko o niektórych aspektach wykluczenia społecznego – staraliśmy się szerzej omówić na wystawie towarzyszącej naszemu escape roomowi. W niniejszym numerze znajdziecie więc Państwo także wybór materiałów, które się na niej znalazły.