248
dwutygodnik internetowy
15.04.2019
magazyn papierowy


Kontakt

Wydawcą Magazynu Kontakt jest:

Klub Inteligencji Katolickiej
ul. Freta 20/24A
00-227 Warszawa

e-mail: redakcja@kik.waw.pl

facebook: www.facebook.com/magazynkontakt