Kobiety nie potrzebują przywilejów. Wystarczą równe szanse

Sytuacja kobiet na rynku pracy niewątpliwie się poprawia. W Polsce kobiety są coraz lepiej wykształcone, częściej zajmują wyższe stanowiska, a różnica w pensjach pomiędzy kobietami a mężczyznami jest jedną z najniższych w Europie. Co nie znaczy, że nie ma w tym zakresie już nic do poprawienia. Jeśli mogłabym zmienić jedną rzecz dotyczącą kobiet na rynku pracy, zrównałabym wiek emerytalny. W obecnej formie może on wypchnąć z rynku wiele kobiet, sprawia, że są bardziej zagrożone ubóstwem na starość oraz pokazuje, jak stereotypowe jest myślenie o kobietach.