Klucze do nieistniejących domów

Obozy dla uchodźców kojarzą się zwykle z ludźmi czekającymi w kolejkach do punktów pomocy z kilkoma tobołkami, w których trzymają wszystko to, co w pośpiechu udało im się zabrać ze sobą. Skojarzenie to zakłada tymczasowość bycia uchodźcą. Czy słusznie?