Klicka: Pomiędzy porządkami

„Zdrój” mierzy w intymność, w szczegół, który pewnie można uogólnić na własne potrzeby. Nie chciałam, by było łatwo opisywać go zdaniami z kropką.