Klęska narodu państwowego. Refleksja wokół książki Pawła Brykczyńskiego

Tydzień między 9 a 16 grudnia 1922 był decydujący dla młodej Niepodległej. Ostatecznie zburzył możliwości współpracy ponad podziałami, utrwalił wąską koncepcję narodu polskiego i utorował drogę ku dyktaturze.