Kazimierczyk: Nie chcemy upartyjnionej edukacji!

Mamy marzenie, żeby dyskusje o edukacji były polityczne, ale jednak odpartyjnione. Edukacja wymaga pewnej stabilności, nie powinna być zależna od interesów partyjnych. Wyjmując jeden element, można rozsypać całą konstrukcję.