dwutygodnik internetowy
20.04.2015
magazyn papierowy


Kup
egzemplarz
Magazynu
kontakt
z tym
artykułem

“Kawa i czasopisma”. Spotkanie z redakcją “Kontaktu”

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie z cyklu „Kawa i czasopisma”, którego bohaterem będzie redakcja pisma „Magazyn Kontakt”. W ramach naszego spotkania przeprowadzimy dwie rozmowy. Pierwsza z nich dotyczyć będzie samego pisma i aktualnie konstruowanego nowego numeru. Miszę Tomaszewskiego spytamy o to, jak redakcja magazynu postrzega swoją rolę w budowaniu środowiska czasopism ideowo wyrazistych, wrażliwych społecznie. Co wyróżnia „Kontakt”, kto go tworzy, z kim chce pozostawać dialogu?

kawaiczasopisma
Od pytań o profil pisma przejdziemy do rozmowy o numerze, nad którym teraz pracuje redakcja. Problemy, wokół których krąży tym razem, prowokują do namysłu nad polską tożsamością (/tożsamościami) i sposobami jej (/ich) definiowania, opisywania.Drugą część spotkania poświęcimy centralnemu zagadnieniu numeru: „małym obczyznom”, czyli próbom zmiany języka i wymiany mapy historycznych doświadczeń w rozmowie o polskości. Porozmawiamy z Dorotą Borodaj – powołując się na jej tekst o powojennych migracjach i związanym z nimi doświadczeniu nieciągłości, niejasnej tożsamości. Do rozchwiania tożsamości jako zagadnienia, tematu i podskórnego problemu polskiej literatury najnowszej nawiąże w dyskusji nasz gość – Krzysztof Cieślik.

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele redakcji „Kontaktu” (z redaktorem naczelnym – Miszą Tomaszewskim), a w roli zewnętrznego dyskutanta w drugiej części: Krzysztof Cieślik – recenzent, krytyk literacki, współpracownik „Polityki”. Spotkanie poprowadzi (a w drugiej części wystąpi też w roli dyskutantki) Eliza Kącka – literaturoznawczyni.

————-
„Kontakt” to papierowy magazyn i internetowy dwutygodnik katolewicy społecznej. Łączymy lewicową wrażliwość na problemy wielowymiarowego ubóstwa i wykluczenia społecznego – w skali zarówno lokalnej, jak i pozaeuropejskiej – z inspiracjami płynącymi z nauki społecznej Kościoła, tradycji chrześcijaństwa ubogiego i zaangażowanego społecznie oraz teologii wyzwolenia (redakcja o sobie). „Kontakt” ukazuje się od 2007 roku, wydawcą jest warszawski Klub Inteligencji Katolickiej.

Organizator Fundacja Otwarty Kod Kultury

Projekt współfinansuje m.st. Warszawa – Dzielnica Śródmieście

http://czytelnia.czasopism.pl/
FB/kawa.i.czasopisma