Katolik może być człowiekiem lewicy

Dla środowiska Magazynu Kontakt teologia wyzwolenia stanowi oczywisty punkt odniesienia. Łączy ona krytykę społeczną z praktyką życia, a w centrum życia chrześcijańskiego stawia ubogich z ich wielowymiarowym wykluczeniem. Nie zachęca do tego, by litościwie im pomagać, lecz by być pośród nich, dostarczając im narzędzi, dzięki którym mogą być aktorami, a nie widzami procesu swojego wyzwolenia. Kładzie wreszcie nacisk na to, że choć ostateczne wyzwolenie nas wszystkich będzie dziełem samego Boga, to zbawienie zaczyna się już tutaj, na ziemi