Jak wybudować szklane domy?

Przyzwyczailiśmy się, że wśród tematyki związanej z II RP pojawia się wątek mniejszości narodowych. Zazwyczaj ich obecność stanowi jeden z problemów politycznych. W opozycji do tego wystawa „Przyszłość będzie inna” nie tematyzuje bezpośrednio samej narodowości. Emancypacja dokonuje się wśród grup klasowych, wiekowych czy płciowych, niezależnie od narodowości ich członków.