Jak tworzyć, by stworzyć wspólnotę

Wystawa „Gotong Royong” to, bardziej niż zbiór prac, repozytorium pamięci o praktykach z pola sztuk wizualnych i performatywnych, opierających się na współpracy, a także potencjał do wytworzenia kolejnych. Wybija się z nich między innymi wątek antykapitalistyczny, krytyka reprodukcji nierówności społecznych, założenie, że kapitalizm i skrajny indywidualizm prowadzą do upadku wspólnot i pogłębiania nierówności społecznych.