Granie Marcem

Wymowa spektakli Smolar i Zadary sprowadza się do banalnych, moralizatorskich tez i konstatacji. Czy pokazywanie wydarzeń roku ’68 na scenie musi być drażniące i niesatysfakcjonujące?