Efektywny altruizm, nieefektywny kapitalizm

Trudno krytykować ruch społeczny skupiający się na promowaniu filantropii i wskazywaniu moralnych zobowiązań, jakie bogaci mają wobec ubogich. Okazuje się jednak, że truizm mówiący o tym, że każda idea może zostać zniekształcona i wypaczona, zdaje się adekwatny i w tym przypadku.