Dwie dusze – jeden umysł

Dwie natury Lipskiego nie są sobie przeciwstawne, spaja je pozytywistyczny sposób myślenia i działania. Obok dwóch dusz kwitł bowiem konsekwentny umysł, odporny na narodowe mity czy heglowskie ukąszenia.