Duszpasterska praca kobiet

Godząc się na pracę duszpasterską kobiet, a jednocześnie nie podejmując dyskusji na temat dopuszczeniu kobiet do diakonatu, Kościół sam sprzyjał temu, przed czym obawę wyrażał w dokumentach: klerykalizacji świeckich i zacieraniu rozróżnienia ról świeckich i duchownych.