Drzeć ryja… nawiasem? – nowy album Łony i Webbera

Łona zawsze bardzo świadomie posługiwał się językiem. Tym razem posuwa się o krok dalej – uczynił z języka lejtmotyw swojej płyty. „Nawiasem mówiąc” mówi o niemożności komunikacji ponad podziałami. Jako odtrutkę Łona proponuje to, co niewypowiedziane – mówienie „nawiasem“.