Drony polskie

Najnowsza, błyskotliwa książka Ziemowita Szczerka „Siwy Dym albo Pięć Cywilizowanych Plemion” to nie tylko futurologiczny eksperyment, ale również próba naszkicowania pejzażu Europy jako kontynentu wewnętrznych konfliktów i tłumionych napięć.