dwutygodnik internetowy
3.10.2016
magazyn papierowy


Kup
egzemplarz
Magazynu
kontakt
z tym
artykułem

“Dość zwijania państwa w edukacji” – sprawozdanie z konferencji prasowej

4 października odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej oraz Miasto Jest Nasze. Przedstawiciele tych organizacji zwrócili uwagę na głęboki kryzys, w którym znajduje się polska edukacja wyższa, wskazując jednocześnie, jak zmiany proponowane przez Jarosława Gowina mogą go dodatkowo pogłębić.

ilustr.: materiały prasowe

ilustr.: materiały prasowe

We wtorek 4 października pod Bramą Główną Uniwersytetu Warszawskiego odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez Komitet Kryzysowy Humanistyki Polskiej oraz Miasto Jest Nasze. Celem spotkania było zwrócenie uwagi mediów na pogłębiające się problemy w polskiej edukacji wyższej, a także na działania ministra Jarosława Gowina, które mogą skutkować wzrostem nierówności edukacyjnych i społecznych w skali całego kraju. Podczas konferencji przedstawione zostały także podstawowe założenia Listu Otwartego adresowanego do władz, który podpisały 32 instytucje świata nauki.

Organizatorzy ustawili dwie plansze. Na pierwszej z nich mogliśmy przeczytać gorzki komentarz do najnowszych wyników Rankingu Szanghajskiego, wedle których dwa najlepsze polskie uniwersytety (UW i UJ) spadły przez ostatnie 8 lat o sto pozycji. Na drugiej planszy widniał wymowny symbol „zwijania państwa w edukacji” – „rolująca się” z dwóch stron żółto-czarna mapa Polski.

fot. Stanisław Zakroczymski

fot. Stanisław Zakroczymski

Pierwszy wypowiedział się członek KKHP Aleksander Temkin. W swoim wystąpieniu winił za ponury stan polskiej edukacji wyższej przede wszystkim „ideologię taniego państwa”, czyli bezsensowne cięcia budżetowe, skutkujące znacznym obniżeniem jakości kształcenia, widocznym doskonale we wszelkiego rodzaju rankingach i statystykach. Konsekwencją tej oszczędności jest spadek liczby pracowników naukowych na polskich uczelniach. W związku z nim promotorzy są zbyt obciążeni, by dogłębnie sprawdzać prace swoich studentów, grupy ćwiczeniowe są przepełnione, brakuje też indywidualnego podejścia do studenta. Temkin wskazał również na pewien paradoks polityki edukacyjnej partii rządzącej. PiS podczas kampanii wyborczej budował swój wizerunek, jako partii ludowej, której celem jest wyrównywanie szans i nierówności społecznych. Tymczasem MNiSW pod rządami ministra Gowina kontynuuje politykę poprzedników, dążąc do umacniania głównych ośrodków akademickich (Warszawa, Kraków, Poznań) kosztem mniejszych uczelni.

Na konferencji obecni byli dwaj przedstawiciele MJN – jego rzecznik prasowy Karol Perkowski oraz Kamil Lipiński. Działacze skupili się w swoich wystąpieniach przede wszystkim na proponowanym przez Ministerstwo projekcie zmian dotacji dydaktycznych. Wyrazili całkowite poparcie dla Listu Otwartego, zaś swoje zaangażowanie w akcję uzasadnili głęboką niezgodą na wizję Polski, forsowaną przez reformy ministra Gowina. Wskazywali na katastrofalne skutki społeczne, jakie pociąga za sobą osłabienie mniejszych uniwersytetów wojewódzkich, stanowiących nie tylko placówki dydaktyczne, lecz również lokalne centra kultury. Centralizacja edukacji wyższej sprzyja według nich pogłębianiu się nierówności społecznych oraz podziału na „Polskę A” i „Polskę B”.

fot. Stanisław Zakroczymski

fot. Stanisław Zakroczymski

Podczas konferencji prasowej przedstawiciele KKHP i MJN zwrócili uwagę na głęboki kryzys, w którym znajduje się polska edukacja wyższa, wskazując jednocześnie, jak zmiany proponowane przez Jarosława Gowina mogą go dodatkowo pogłębić. Temat ten powinien być szeroko dyskutowany i omawiany w mediach, ponieważ zmiany w edukacji wyższej są ściśle powiązane ze zmianami w strukturze społecznej. Wnioskiem ze spotkania jest konieczność głębokich zmian strukturalnych, które mogłyby zmienić oblicze nauczania uniwersyteckiego w Polsce. O tym, jak dokładnie miałyby wyglądać te transformacje, można przeczytać w Liście Otwartym.