Domosławski: Uczmy się od Ameryki Łacińskiej

Od dawna nieświadomie czerpiemy z doświadczeń Ameryki Łacińskiej. Niestety, wybieramy te najgorsze – mówi Artur Domosławski w rozmowie z Aleksandrem Kaczorowskim